Responsabil Tehnic cu Executia

Responsabilul tehnic cu executia este specialistul in domeniul constructiilor care se ocupa cu implementarea sistemului de calitate in realizarea lucrarilor, respectarea cerintelor din caietul de sarcini si executarea lucrarilor in comformitate cu normele in vigoare. Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu executia sunt angajate de catre constructor sau executant si isi vor desfasura activitatea in domeniul in care sunt autorizate.

Atributiile Responsabilului Tehnic cu Executia

 • verifica existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie
 • verifica existenta expertizelor tehnice si a studiilor solicitatea prin certificatul de urbanism
 • studiaza caietul de sarcini si procedurile prevazute pentru realizarea constructiei
 • verifica concordanta sistemului de calitate in constructii cu caietele de sarcini
 • urmareste ca realizarea constructiei sa fie in corformitate cu prevederile autorizatiei, a proiectului si a caietelor de sarcini
 • verifica documentele de certificare a calitatii pentru materialele folosite si concordanta acestora cu cerintele din proiect
 • nu permite folosirea unor materiale care nu au certificat de calitate
 • verifica respectarea tehnologiilor de lucru si aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in proiect
 • examineaza fazele determinante ale proiectului si semneaza documentele necesare fiecarei faze
 • asista la prelevarea de probe si semneaza procesul verbal de prelevare
 • pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate
 • in cazul producerii unor defecte sau abateri de la prevederile proiectului va opri lucrarile
 • in calitate de reprezentant al executantului verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea sunt aprobate de proiectant si de experti autorizati
 • intocmeste un registru electronic si noteaza activitatile pe care le coordoneaza si de care este raspunzator
 • impreuna cu proiectantul si cu dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei